NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Composed by: Sir Funny Haulalmuan
Dawnbang tuak di’n

Khangsawn piangsawn te khan khual vang a
Kha bang pham zo vontawi te aw
Thangvan sang pan in hon en un
Tangbang damlai te’n na sulnung uh zui ung

Tuang nung na siah san na vual te’n
Kulsin tang mal sambang na zal ni in
Na sakmin lou in malbang hong kou ung
Hizong tong hong dawng ding omlou e
Pialgal gamnuam ah dawnbng tuak di’n MANGPHA

Na lua Sang na sakmin ngilh na hiam
Na lawmvual te ngilh ta na hiam?
Sulkik simthu lel nawn lou dia
Na lawmvual te tuang nung na siah san mai maw

Na sakluang buanlei tang mah leh zong
Na sakmin ngaih vansin nuai a
Ni bang in lun den ding hi e
Tang in na phamna hang lung in ngilh kei ning

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*