NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Lunglau Ken

Artist: John M. Dousel ft. Jimmy etmaiS Gangte

Aphuak- John M. Dousel

[CHANG 1]
Nuai simlei ah sawl bang hei in
Asia apha pal touin
“Simlei dahna in ka pumdim” chi’n
Luankhi khai niuniau in bahin na om maw

[PRE-CHORUS]
Ngai dih vaw
Tou Jesu Lemgeel hi hiam?
Naubang na kahna
Lamet bei ana omna
Bang hang hiam chi’n geelin

[CHORUS]
Lunglau ken
TouJesu lam masuan in
Amah bangkim hih thei
(Akhasiangthou toh)
Na baanzal ah hon leen ding

[VERSE 2]
Simmoh leh pampaih nate tuak hang
TouJesu’n I tuahte thei hi
Lungliap lou in thasaal in thou in
Amah thuak nate hangin na zou ding hi

[PRE-CHORUS]
Lunglau ken
TouJesu’n ahon it in
Hon it tawntung den
Na lametna beisak ken
‘Muanna amah kiangah om

[CHORUS]
Lunglau ken
TouJesu lam masuan in
Amah bangkim hih thei
(Akhasiangthou toh)
Na baanzal ah hon leen ding

[BRIDGE]
I itten gibang hon khen zong
TouJesu’n hong taisanlou hi
Lam etna thak hong guan zel
Kipahna zailai awi in
Ka nuam denta ding

[CHORUS]
Lunglau ken
TouJesu lam masuan in
Amah bangkim hih thei
(Akhasiangthou toh)
Na baanzal ah hon leen ding

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*