NOTICE:  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

>  w.e.f – 24th May, 2019 User’s are allowed to download song(s) only on Android Mobile. Download Android Apps Now. Click Here

Mangpa Tamna Um Ing

Mangpa Tanah Um Ing

Mangpa tamnah um ing hing sawl in
Nang kang ngahna kum sawt jou
Na van meikuongin hing han hinlen
Na van silbawltheihna toh.

        Chorus:
        Bang chih chieng ahi diei Mangpa
        Bang chih chieng in la aw
        Na hutdamna thu ajah ding ua
        Na van hinna atan ding uh.

Ke’n datmawng e, Mangpa mihiemte
Na lungsietna a thuh dan
Bang jataha tawnkhiel hijongle
Na ngaidamnuom veve.

Kei kuon vang e Mangpa hingpuiin
Na gam vang huol dingin
Siet thuneina daibang thengsah in
Na vah nibangbang tang sah in.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*